Naše služby

Smlouva o ochraně obchodních vztahů a ekonomické bezpečnosti

 • Přínosem této úzké spolupráce je odvrácení od druhotné platební neschopnosti.
 • Dalším cílem je narovnání cash-flow ve Vaší společnosti.
 • Efektivní upomínkový servis
 • Analýza stávajících i budoucích partnerů
 • Rozbor pohledávek a jejich řešení
 • Náš profesionální tým Vám zajistí naprostou kontrolu nad pohledávkami. Přesně, rychle a efektivně nastaví postup při vymáhání pohledávek, zajistí kontrolu domluvených termínů plateb a zrychlení finančního toku ve Vaší společnosti
 • Soudní vymáhání- součinnost s advokátní kanceláří nám umožňuje našim zákazníkům umožnit plný servis pohledávek( žaloba, exekuce, trestní oznámení, smlouvy, předběžné opatření ).
 • Cena za poskytované služby je smluvní. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. (výpovědní doba je dvou měsíční)

Smlouva mandátní

 • Mandantář se dle této smlouvy zavazuje jménem mandanta a na jeho účet vykonávat tyto činnosti uskutečňování veškerých činností a jednání, směřujících k navracení finančních prostředků z prokazatelných pohledávek dlužníků mandanta. Seznamy pohledávek a dlužníků budou přílohami této smlouvy.
 • Smlouva zahrnuje pouze mimosoudní vymáhání bez poskytování dalších služeb
 • Nedojde-li k úhradě pohledávky, mandatáři odměna nenáleží.
 • Smlouva se sepisuje na dobu určitou a je na dobu 6 měsíců
 • Odměna mandatáře je smluvní

Zprostředkování detektivních služeb

 • Služby soukromých detektivů
 • Poradenství a služby v oblasti bezpečnosti
 • Ochrana osob a majetku
 • Další služby v této oblasti Vám zodpovíme na osobní schůzce

Ostatní služby

Další informace o našich produktech vám zodpovíme na zde uvedených kontaktech.